Araştırma Altyapıları için 2015 yılı proje çağrısı vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere tüm üniversitelere ve kamu kurumlarına gönderilmiştir. 2015 yılı için önerilecek projelerde belirlenen öncelikli alanların dışına çıkılmaması gerekmektedir. Ayrıca, “Yeni araştırma altyapısı önerisi” ve “Mevcut araştırma altyapısına ilave yatırım başvururusu” şeklinde olmak üzere iki tür başvuru formu bulunmaktadır. Başvuruları hazırlarken doğru başvuru formunu kullanmaya lütfen dikkat ediniz. Aşağıdaki linklerden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz:

Kurumlara Gönderilen Resmi Yazı

2015 Yılı Öncelikli Alanlar

Yeni Araştırma Altyapısı Önerisi Formu

Mevcut Araştırma Altyapısı İlave Yatırım Önerisi Formu