Temmuz-Ağustos-Eylül - 2013


(sıkıştırılmış dosya)

 

 

 

1. Bölüm: Temel Ekonomik Göstergeler Özet (Tablo I.)

 

1- Seçilmiş Ekonomik Göstergeler

2. Bölüm: Milli Gelir (Tablo II.)

 

1- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
2- Büyüme Hızları(Sektörel)
3- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Cari Fiyatlarla)
4- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Fiyatlarıyla)
5- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Harcamalar Yoluyla, Cari Fiyatlarla)
6- Büyüme Hızları
(Harcama Kalemleri)
7- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Harcamalar Yoluyla,Cari Fiyatlarla)
8- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(Harcamalar Yoluyla, 1998 Fiyatlarıyla)

3. Bölüm: Üretim (Tablo III.)

 

1- Aylık Sanayii Üretim Endeksi
2- Aylık Sanayii Üretim Endeksi (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişme)
3- Aylık İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı (Üretim Değeri İle Ağırlıklandırılmış)
4- Tarım Üretimi- Temel Ürünler

4. Bölüm: Sabit Sermaye Yatırımları (Tablo IV.)

 

1- Sektörler İtibariyle Sabit Sermaye Yatırımları
2- Sabit Sermaye Yatırımları
3- Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı
(Yüzde Dağılım)
4- Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgeler İtibariyle Dağılımı
(Yüzde Dağılım)
5- Yatırım Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı
(Yüzde Dağılım)
6-Bir ve Daha Fazla Daireli İkamet Amaçlı Binalar
(Belediyelerce Verilen İnşaat Ruhsatnamelerine Göre)
7-Bir ve Daha Fazla Daireli İkamet Amaçlı Binalar
(Belediyelerce Verilen Yapı Kullanım İzin Kağıtlarına Göre)
8- Ofis ve Toptan-Perakende Ticaret Binaları
(Belediyelerce Verilen İnşaat Ruhsatnamelerine Göre)
9- Ofis ve Toptan-Perakende Ticaret Binaları
(Belediyelerce Verilen Yapı Kullanım İzin Kağıtlarına Göre)
10- Sanayi Binaları
(Belediyelerce Verilen İnşaat Ruhsatnamelerine Göre)
11- Sanayi Binaları
(Belediyelerce Verilen Yapı Kullanım İzin Kağıtlarına Göre)

5. Bölüm: Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi (Tablo V.)


1- Ödemeler Dengesi
2- İthalat

3- İthalat Fiyat Endeksi
(1994=100)
4- Seçilmiş Fasıllara Göre İthalat
5- İthalatın Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Dağılımı
(SITC, Rev.3)
6- İthalatın Sektörel Dağılımı
(ISIC, Rev.3)
7- İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
(Aylık)
8- İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı

9 -İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı

10- Ham Petrol İthalatı
(CIF)
11- İhracat

12- İhracat Fiyat Endeksi
(1994=100)
13- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

14- Seçilmiş Fasıllara Göre İhracat

15- İhracatın Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Dağılımı
(SITC, Rev.3)
16- İhracatın Sektörel Dağılımı
(ISIC, Rev.3)
17- İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı
18-İşçi Gelirleri
19- Gelen Turist Sayısı

20- Turizm Gelirleri
21- Uluslararası Rezervler
22- Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yıllara Göre Dağılımı
23- Doğrudan Yatırımların (Sermaye) Sektörel Ve Coğrafi Dağılımı
24- Dış Borçlar
25- Aylık Ortalama Döviz Kurları
26- Reel Kur Endeksi
(1987=100)

6. Bölüm: Kamu Finansmanı (Tablo VI.)

 

1- Konsolide Bütçe/Merkezi Yönetim Bütçesi Özeti (Başlangıç Ödeneği)
2- Konsolide Bütçe/Merkezi Yönetim Bütçesi Gerçekleşmeleri

3- Merkezi Yönetim Bütçesi Gerçekleşmeleri

4- Merkezi Yönetim Bütçesi Aylık Tahsilatı
5- Merkezi Yönetim Bütçesi Aylık Harcamaları
6- İç Borç Stoku
7- İşletmeci KİT'ler Hakkında Özet Bilgiler
8- Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları

7. Bölüm: Para, Banka ve Sermaye Piyasası (Tablo VII.)

 

1- Başlıca Parasal Göstergeler
2- Parasal Göstergelerle İlgili Oranlar
3- Merkez Bankası Analitik Bilançosu
4- Para Arzları
5- Para ve Mevduat Çarpanları
6- Paranın Dolaşım Hızları
7- Krediler
8- TL Mevduatlar
9- Döviz Tevdiat Hesapları
10- Altın Fiyatları
11- İkinci El Piyasa İşlemlerinin Bankalar ve Aracı Kurumlar Bazında Dağılımı
12- Kesimlere Göre İhraç Edilen Menkul Değerler
13- Kredi ve Tasarruflara Uygulanan Faiz Oranları
14- İç Borçlanma Faiz Oranları ve Vade Yapısı
15- Para Piyasaları
16- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bileşik Endeksi
17- Menkul Kıymetler Borsalarında Çeşitli Göstergeler

8. Bölüm: Fiyatlar (Tablo VIII.)

 

1- Üretici Fiyat Endeksindeki Gelişmeler(2003=100)(TÜİK)
2- Tüketici Fiyat Endeksindeki Gelişmeler
(2003=100)(TÜİK)
3- Tüketici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)
4- Tüketici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Aylık Yüzde Değişme)
5- Tüketici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Bir Önceki Yıl Sonu Endeksine Göre Yüzde Değişme)
6- Tüketici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Bir Öncek i Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişme)
7- Tüketici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Yıllık Ortalama Yüzde Değişme)
8- Üretici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)
9- Üretici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Aylık Yüzde Değişme)
10- Üretici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Bir Önceki Yılı Sonu Endeksine Göre Yüzde Değişme)
11- Üretici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişme)
12- Üretici Fiyatları Endeksi
(2003=100)(TÜİK)(Yıllık Ortalama Yüzde Değişme)
13- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
(2003=100)
14- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
(2003=100)(Aylık Yüzde Değişme)
15- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
(2003=100)(TÜİK)(Bir Önceki Yıl Sonu Endeksine Göre Yüzde Değişme)
16- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
(2003=100)(TÜİK)(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişme)
17- Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
(2003=100)(TÜİK)(Yıllık Ortalama Yüzde Değişme)
18- Fiyat Endeksleri (İstanbul Ticaret Odası)
(1963=100)
19- Fiyat Endeksleri (İstanbul Ticaret Odası)
(1963=100)(Bir Önceki Yılın Aynı Ayına ve Yıl Sonu Endeksine Göre Yüzde Değişme)
20- Uluslararası Mal Fiyatları

21- Seçilmiş Ürünlerin İç ve Dış Fiyatları

9. Bölüm: İstihdam ve Ücretler (Tablo IX.)

 

1- Yurt İçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler
2- Türkiye İş Kurumu İstatistikleri
3- Toplam Sanayide Birim Ücret Endeksi
(2005=100)Bu Dokümanın Yazıldığı Diğer Diller: