English
 
     
   
     
 
Kalkınma Ajansları
 
Mevzuat
Kalkınma Ajansları Bağlantı...
KAYS
Faaliyet Raporları
Bölge Planları
 
Bölgesel Kalkınma Planları
Düzey II Bölge Planları
Ön Bölgesel Gelişme Planları
Bölge Planları
Cazibe Merkezlerini Destekleme...
 
Diyarbakır Pilot Uygulaması
2010 Yılı Uygulamaları
AB Sürecinde Bölgesel Gelişme
 
2004-2006 Mali İşbirliği Dö...
2007-2013 IPA Dönemi
Belge ve Raporlar
Bölgesel Raporlar ve Veriler
 
Sosyo-ekonomik Gelişmişlik ...
İl Temel Göstergeleri
Bölgeler İtibariyle İllerin...
Kalkınmada Öncelikli Yöreler
İKİS
Kırsal Kalkınma
 
Temel Politika Belgeleri
IPA Kırsal Kalkınma Bileşeni
Kırsal Kalkınma Projeleri
Uygulamalar
 
İKİS (İl Koordinasyon ve İzlem...
KAYS (Kalkınma Ajansları Yönet...
Portal Üyelik İşlemleri

Arşiv
 
Tezler
Yayınlar
İl Raporları
Diğer
Sayaç
 
Analog Saat
 
Etkinlik Takvimi